Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční členská schůze 2022

Dne 5. 3. 2022 se od 09.00 hod. uskuteční v budově Loutkového divadla na ul. Husové v Opavě výroční členská schůze členů ČRS MO Opava.

 

Program členské schůze:

1.  Zahájení

2.  Volba mandátové, návrhové a volební komise

3.  Zpráva mandátové komise

4.  Kontrola plnění usnesení z minulé výroční členské schůze 18. 9. 2021

5.  Stav členské základny, složení výboru MO a dozorčí komise v roce 2021

6.  Zpráva o finančním hospodaření v roce 2021

7.  Zpráva o činnosti MO za rok 2018 - 2021

8.  Zpráva o činnosti DK v roce 2021

9.  Volby výboru MO a dozorčí komise

10. Návrh rozpočtu na rok 2022

11. Plán práce na rok 2022

12. Diskuze

13. Zpráva návrhové komise

14. Závěr

 

Schůze bude probíhat za dodržování aktuálních Mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

 

Srdečně zve výbor MO Opava